SERVICES

ฟิลเตอร์กรองอากาศ ฟิลเตอร์กรองฝุ่น ฟิลเตอร์กรองกลิ่น ฟิลเตอร์กรองน้ำมัน ราคาถูก 2564

ฟิลเตอร์คืออะไร?
หากจะพูดถึงฟิลเตอร์เราจะนึกถึงอะไร แน่นอนเราต้องนึกถึงการกรองอะไรสักอย่างด้วยอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ในการกรองทั่วไปเราอาจต้องนึกถึงโดยทั่วไปเช่น การกรองน้ำ การกรองตะกอน การกรองฝุ่น การกรองสิ่งสกปรกต่างๆ โดยอุปกรณ์ที่นำมากรองทำจากโลหะ ผ้า สุดแท้จะนำมากรองอะไร วิวัฒนาการกรองพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันที่อุปกรณ์ที่นำมากรองนั้นที่เรียกว่าฟิลเตอร์นั้น มีการผลิตออกมาหลายรูปแบบเพื่อใช้สำหรับงานกรองสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภทอาทิเช่น การใช้ฟิลเตอร์กรองน้ำมันสำหรับเป็นใส้กรองในรถยนต์ หรือเครื่องยนต์ การใช้ฟิลเตอร์กรองฝุ่นในอุตสาหกรรมโรงแป้ง โรงปูน หรือโรงงานอาหารสัตว์ เคมีเกษตร ที่มีฝุ่นจำนวนมาก การผลิตฟิลเตอร์กรองอากาศสำหรับฟอกอากาศในเครื่องฟอกอากาศ เครื่องปรับอากาศ ดังนั้นการผลิตฟิลเตอร์กรอง ในแต่ละประเภทจำเป็นต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะต้องกรอง เช่นสารเคมี ยาฆ่าแมลง สเปคของฟิลเตอร์กรองนั้นๆต้องทนทานต่อสารเคมีเหล่านั้นโดยเฉพาะสารเคมีที่มีความเป็นกรดและด่างสูงมาก แต่ถ้าใช้เป็นฟิลเตอร์กรองกลิ่นก็ต้องมีการใช้เป็นแบบคาร์บอนเพื่อเป็นส่วนของการที่จะไปช่วยดูดกลิ่น ฟิลเตอร์กรองน้ำมันส่วนใหญ่ใส้กรองจะ ใช้เป็นโลหะที่ใช้สำหรับการกรองน้ำมัน 

ฟิลเตอร์กรองอากาศมีประโยชน์อย่างไร?
ในสภาวะอากาศในปัจจุบันบนโลกนี้ ไม่เหมือนเมื่อสมัย50-80ปีที่แล้วซึ่งยังไม่มีอุตสาหกรรมโรงงานจำนวนมากเหมือนในปัจจุบัน รวมทั้งรถยนต์และยานพาหนะอื่นๆที่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วทำให้เกิดมลพิษทางอากาศอย่างมากมาย รวมทั้งการเกิดเหตุไฟไหม้ต่างๆที่เกอกับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้สารเคมี พลาสติก น้ำมัน ทำให้ก่อเกิดสารพิษทางอากาศจำนวนมากที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนถุษย์และสัตว์เลี้ยง เราคงปล่อยให้ร่างกายรับกับสารพิษจากการเผาไหม้เหล่านั้นไม่ไหว รวมทั้งเชื้อโรคที่มากับอากาศ และฝุ่นพิษจากการเผาไหม้ต่างๆ ในวันนี้ฟิลเตอร์กรองอากาศจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกๆคน เพราะสามารถช่วยดักจับ ฝุ่นฟิษ สารเคมี เชื้อโรคต่างๆที่มากับอากาศที่เรามองไม่เห็นทำให้การใช้ชีวิตของเรามีความรู้สึกปลอดโปร่งมากขึ้น เมื่อร่างการเราปลอดภัยจากสารเคมี เชื้อโรค และฝุ่นพิษทั้งหลายแล้ว เราจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

การทำงานของฟิลเตอร์กรองอากาศมีดังนี้
-ฟิลเตอร์กรองอากาศ สามารถกรองกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่นกลิ่นเผาพลาสติก น้ำมัน สารเคมีต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อคน ทำให้บรรยากาศปลอดโปร่ง สดชื่น ไม่เวียนหัวจากกลิ่นต่างๆเหล่านั้น
-ฟิลเตอร์กรองอากาศ ใช้ดักจับละอองเกษรดอกไม้และฝุ่นขนาดใหญ่ที่สามรถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า มักจะใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเช่นโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานผลิตอาหาร เป็นต้น
-ฟิลเตอร์กรองอากาศ สามารถใช้สำหรับกรองฝุ่นพิษต่างๆที่มองไม่เห็นที่มีขนาด PM2.5 ลงมาซึ่งฟิลเตอร์ชนิดอื่นไม่สามารถทำได้ ในปัจจุบันน้มาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศกันมาก เรามักเรียกว่าแอร์กรองฝุ่นPM2.5
-ฟิลเตอร์กรองอากาศ มีประโยชน์อีกมากมายสามารถนำมาใช้กรองเชื้อโรคที่มาจากอากาศได้ด้วย มักจะใช้ในสถาณที่ที่ต้องการการปลอดเชื้อ ใช้่ตามโรงพยาบาล และในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศก็เลือกใช้เพื่อกรองและกำจัดเชื้อโรคด้วย

ฟิลเตอร์กรองฝุ่นสำคัญอย่างไร?
ปัจจุบันฝุ่นละออง ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดปัญหาสุขภาพ ต่อประชากรจำนวนมาก ฝุ่นที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเช่นฝุ่นจากโรงงานโม่ปูน โรงงานแปรรูปอาหาร โรงงานผลิตแป้งสำหรับประกอบอาหาร โรงงานผลิตแป้งโรยตัว และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย ทำให้เกิดมลภาวะที่เกิดจากฝุ่น นอกจากนี้ยังเกิดฝุ่นอีกชนอนึงคือฝุ่นที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า คือมีขนาดที่เล็กมากสามารถทะลุทะลวงชั้นผิวหนังเข้าสู่ร่างการมนุษย์และสัตว์ได้ทันทีที่สัมผัส ฝุ่นที่มองไม่เห็นเหล่านี้เกิดโดยสารเผาไหม้ต่างๆ เช่าการเผาป่า เผาพลาสติ น้ำมัน ทำให้เกิดเป็นฝุนพิษที่มี PM 2.5ลงมา ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ และเป็นพิษต่อระบบโลหิตทำให้เกิดการวิงเวียนถึงขั้นหมดสติได้หากสูดดมไปเป็นเวลานานๆ วันนี้จึงมีฟิลเตอร์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นฟิลเตอร์กรองฝุ่นโดยเฉพาะ ทั้งฝุ่นที่มองเห็นคือฝุ่นหยาบหรือแม้กระทั่งฝุ่นจิ๋วที่มองไม่เห็น เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิต โดยที่บ้านก็จะมีฟิลเตอร์กรองฝุ่นนี้จะอยู่ในเครื่องฟอกอากาศ และเครื่องปรับอากาศ ที่ใช้อยู่ตามบ้าน สำหรับรถยนต์เราคงต้องซื้อเครื่องฟอกอากาศเพื่อกรองฝุ่นในรถยนต์เพิ่มเพราะยังไม่มีฟิลเตอร์กรองฝุ่นขนาดจิ๋วในรถ ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ฟิลเตอร์กรองฝุ่นมีบทบาทสำคัญมาก ทุกโรงงานต้องติดตั้งเพื่อป้องกันมลพิษในโรงงานให้กับบุคลาการในโรงงาน

ฟิลเตอร์กรองฝุ่นมีกี่ประเภท?
-ฟิลเตอร์กรองฝุ่นแบบถุงกรองฝุ่น ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นหยาบเป็นส่วนใหญ่สำหรับดักฝุ่นจากการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

-ฟิลเตอร์กรองฝุ่นแบบแผ่นกรอง ใช้ทุกอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่ใช้ ส่วนใหญ่จะใช้กรองฝุ่นที่มีความละเอียด อาทิใช้ในเครื่องฟอกอากาศ เครื่องปรับอากาศ

-ฟิลเตอร์กรองฝุ่นแบบไส้กรอง ใช้สำหรับเครื่องยนต์และเครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่ นำมาใช้เป็นไส้กรองน้ำมันในเครื่องยนต์รถยนต์ และเครื่องจักรอุตสาหกรรม

-ฟิลเตอร์กรองฝุ่นแบบคาร์บอน ใช้สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการกรองทั้งกลิ่นและฝุ่น ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่ม หรือเคมีภัณฑ์ ที่ต้องการ

ฟิลเตอร์กรองกลิ่น ทำไมถึงต้องใช้?
กลิ่นมีทั้งกลิ่นที่เราชอบและไม่ชอบแต่ถ้าเราได้กลิ่นที่เราไม่ชอบเราจะทำอย่างไร ฟิลเตอร์กรองกลิ่นจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน เพราะกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ทั้งหลายส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบกลิ่นที่มีมลพิษเมื่อสูดดมเข้าไประบบไหลเวียนโลหิตในร่างกาย ตลอดทั้งระบบทางเดินหายใจอาจมีปัญหาได้ ทั้งกลิ่นที่มาในรูปแบบ Co2 , Co3 ,H2S , กลิ่นบุหรี่ กลิ่นสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม กลิ่นน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสีย กลิ่นเหม็นภายในบ้านเป็นต้น ยกตัวอย่างเช่่นหากนอกบ้านมีการเผาขยะเผาหญ้า หรือไฟไหม้ก็จะเกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เข้าบ้านเราหากเรามีฟิลเตอร์กรองกลิ่นที่อยู่ในเครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องปรับอากาศกลิ่นเหล่านั้นก็จะลดลง ทำให้เราลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้ สำหรับในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่มีกลิ่นรุนแรงหากไม่มีระบบการกรองกลิ่นที่ดี กลิ่นพิษคงกระจายทั่วโรงงานส่งผลต่อการทำงานของบุคลากรในโรงงาน ดังนั้นฟิลเตอร์กรองกลิ่นจึงมีความจำเป็นทั้งบ้านพักอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานผลิตอาหาร โรงงานเคมีภัณฑ์ต่างๆที่มีกลิ่นรุนแรง โรงงานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลเป็นต้น

-ฟิลเตอร์กรองกลิ่นแบ่งได้2ประเภท ทั้งแบบแผ่นกรอง และแบบแท่ง แล้วแต่ว่าจะใช้สำหรับอุตสาหกรรมประเภทไหน เช่นถ้าใช้สำหรับกรองกลิ่นจากน้ำนิยมใช้เป็นแบบแท่งคาร์บอน ถ้ากรองกลิ่นจากอากาศส่วนมากจะใช้แผ่นกรองชนิดที่เป็นแบบแผ่นเป็นต้น

ในสภาวะอากาศภายนอกบ้านที่มีแต่มลพิษ ทางอากาศมากมาย ทั้งทางฝุ่นควันจากรถยนต์ ยานพาหนะที่มีมากขึ้นทุกวัน มิลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ทำให้วันนี้เราทุกคนควรตระหนักถึงการป้องกันมลพิษเหล่านั้นด้วยการหันมาเลือกใช้ฟิลเตอร์กรองอากาศที่เหมาะสมกับตัวเรา และองค์กร บริษัท เพื่อความปลอดภัยในการดำรงชีวิตไไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือสถานที่ทำงาน ทางบริษัท เฟรซคูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สุขภาพของทุกท่าน ทุกองค์กร ได้พบกับความปลอดภัยในสุขภาพ เรามีฟิลเตอร์กรอง แบบต่างๆให้ใช้ตามความต้องการในแต่ละอุตสาหกรรม ทั้งฟิลเตอร์สำหรับกรองอากาศ ฟิลเตอร์กรองฝุ่นทั้งฝุ่นหยาบ ฝุ่นละเอียด ฟิลเตอร์สำหรับกรองกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งฟิลเตอร์กรองน้ำมัน ที่มีคุณภาพสูง ราคาไม่แพงเพราะทางเราคือโรงงานผู้ผลิตฟิลเตอร์โดยตรง ไม่ผ่านตัวแทนนายหน้า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้